Bölüm Hakkında

Kimya bölümü 1998 yılında kurulmus, 2003-2004 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2017 yılı itibariyle 23 Öğretim üyesi 4 araştırma görevlisi ve 2 uzman ile eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölümümüz Fizikokimya, Organik Kimya, Biyokimya, Anorganik Kimya, Analitik Kimya olmak üzere beş anabilim dalından oluşmakta ve araştırma faaliyetleri, biyo-analitik, kolloid, elektro-analitik, spektroskopik ve kromatografik analizler, mikro ekstraksiyon tekniklerinin geliştirilmesi, ilaç kimyası, nanoparçaçık kimyası, doğal ürünler kimyası, organik kimya, polimer kimyası gibi konulara yoğunlaşmıştır.

Öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca araştırma altyapısından faydalanmakta ve mezun olmadan önce gerekli mesleki deneyimleri kazanmaktadırlar. Uluslararası değişim programları ile birlikte dünyaya entegre olmaktadırlar.

 

Misyon

Mezunların bilgi seviyesi, deneyim ve araştırma kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak, modern dünyanın rekabetçi düzenine ayak uydurabilen, yaratıcı, öz güveni yüksek, girişimci yönü kuvvetli, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırmacı yetiştirmektir. İnsanlığın karşılaştığı problemlerin bilincinde olup bu konulara yönelik araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve sonuçlarını teknolojiye dönüştürerek ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

 

Vizyon

Eğitim ve öğretimde uluslararası standartları yakalayabilmek, sahip olduğu araştırma alt yapısı ve yetkin öğretim kadrosuyla yeni araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve bu bilgiyi insanlığın yararına sunmaktır. Bununla birlikte modern dünyanın güncel sorunlarına yaptığı araştırmalar ve bu araştırmalar sonucu ürettiği bilgi ve teknoloji ile etkin çözümler üretebilen dünya çapında adından bahsettiren saygın bir bölüm olmaktır.